spomínať si

na koho/čo remember, recall, recollect sb/sth

Spomínate si na mňa?
Do you remember me?
dʊ juː rɪˈmεmbə miː?
Nespomínam si na neho.
I don't remember him.
aɪ dəʊnt rɪˈmεmbə hɪm
Pokiaľ si spomínam...
As far as I remember...
əz fɑː əz aɪ rɪˈmεmbə
Nespomínam si.
I can't/don't remember.
aɪ kɑːnt/dəʊnt rɪˈmεmbə
Už si spomínam!
Now I remember!
naʊ aɪ rɪˈmεmbə!