škoda2

pity, shame, čoho (márne vynaloženie) waste of sth

To je taká škoda!
It's such a pity!
ɪts sʌtʃ ə ˈpɪtɪ!
Tvoja škoda. (tým horšie pre teba)
Too bad for you.
tuː bæd fə juː
To je škoda času/peňazí.
It's a waste of time/money.
ɪts ə weɪst əv taɪm/ˈmʌnɪ
Škoda, že nemám viac peňazí.
If only I had more money.
ɪf ˈəʊnlɪ aɪ hæd mɔː ˈmʌnɪ