rada

(a piece of) advice, (odporúčanie) recommendation

Požiadal ma o radu.
He asked me for/my advice.
hɪ ɑːskt miː fə/maɪ ədˈvaɪs
Neviem si rady.
I'm at my wits' end.
aɪm æt maɪ wɪts εnd
Dám ti dobrú radu.
I'll give you good advice.
aɪl gɪv juː gʊd ədˈvaɪs
Riadim sa tvojimi radami.
I follow your advice.
aɪ ˈfɒləʊ jɔː ədˈvaɪs
Poslúchnite/Dajte na moju radu.
Take my advice.
teɪk maɪ ədˈvaɪs