pohľad

1(pozretie sa) look, sight, (letmý) glance

Môj pohľad upútal nápis...
A notice caught my eyes...
ə ˈnəʊtɪs kɔːt maɪ aɪz
Je to poznať na prvý pohľad.
You can tell/see it a mile off.
juː kən tεl/siː ɪt ə maɪl ɒf
Uprela pohľad na...
She fixed her eyes on...
ʃɪ fɪkst hə aɪz ɒn
Premeral si ma pohľadom.
He eyed me up and down.
hɪ aɪd miː ʌp ænd daʊn
láska na prvý pohľad
love at first sight
lʌv æt fɜːst saɪt
na pohľad (zdanlivo)
on the surface, to the eye
ɒn ðə ˈsɜːfɪsˌ tə ðiː aɪ

2(pozorovanie ap.) sight, scene, (názor) view

Z môjho pohľadu...
From my point of view...
frɒm maɪ pɔɪnt əv vjuː
Skús sa na to pozrieť z môjho pohľadu.
Try to see it my way.
traɪ tə siː ɪt maɪ weɪ
Naskytol sa nám ohromujúci pohľad.
We encountered an amazing sight.
wiː ɪnˈkaʊntəd ən əˈmeɪzɪŋ saɪt
Bol na neho žalostný pohľad.
He was a sorry sight.
hɪ wɒz ə ˈsɒrɪ saɪt