pekne

nicely, (úhľadne) neatly, (značne) pretty

Vyzerá to pekne.
It looks nice.
ɪt lʊks naɪs
Majte sa pekne.
Have a nice day.
hæv ə naɪs deɪ
Je pekne.
The weather is fine.
ðə ˈwεðə ɪz faɪn
Bol, pochopiteľne, pekne naštvaný.
He was understandably pretty angry.
hɪ wɒzˌʌndəˈstændəblɪ ˈprɪtɪ ˈæŋgrɪ
To sa pekne hovorí, ale...
It's easy to say but...
ɪts ˈiːzɪ tə seɪ bət
Je to pekne dávno.
It's been a long time ago.
ɪts bɪn ə lɒŋ taɪm əˈgəʊ
Pekne! (uznanie)
Nice one!, Cool!
naɪs wʌn!ˌ kuːl!