ostro

sharply, (prísne, tvrdo) harshly, severely

Bol ostro kritizovaný za...
He was severely/harshly criticized for...
hɪ wɒz sɪˈvɪəlɪ/hɑːʃlɪ ˈkrɪtɪˌsaɪzd fə
Ostro sa ohradili proti...
They strongly protested against...
ðeɪ ˈstrɒŋlɪ prəˈtεstɪd əˈgεnst
Ostro vystúpil proti...
He spoke out strongly against...
hɪ spəʊk aʊt ˈstrɒŋlɪ əˈgεnst
ostro zakročiť proti komu/čomu
crack down, clamp down on sb/sth
kræk daʊnˌ klæmp daʊn