oheň

fire, (táborák) campfire, (vatra) bonfire

Máš oheň? (zápalky ap.)
(Have you) got a light?
(hæv juː) gɒt ə laɪt?
Môžeme tu založiť oheň?
Can we make/light a fire here?
kən wiː meɪk/laɪt ə faɪə hɪə?
Zahrávaš sa s ohňom.
You're playing with fire.
jʊə pleɪŋ wɪθ faɪə
Dám za neho ruku do ohňa.
I can vouch for him.
aɪ kən vaʊtʃ fə hɪm