navyše

moreover, k čomu in addition/added to sth, extra

Navyše je aj bystrá.
Moreover, she is clever.
mɔːˈrəʊvəˌ ʃɪ ɪz ˈklεvə
Mám jedny ponožky navyše.
I have an extra pair of socks.
aɪ hæv ən ˈεkstrə pεə əv sɒks
Nemám ani korunu navyše.
I don't have a single crown to spare.
aɪ dəʊnt hæv ə ˈsɪŋgl kraʊn tə spεə
Navyše ani neviem, ako...
Besides, I don't know how...
bɪˈsaɪdzˌ aɪ dəʊnt nəʊ haʊ