mienka

opinion, (nahliadnutie) view, (názory) mind

Podľa mojej mienky...
In my opinion..., To my mind...
ɪn maɪ əˈpɪnjənˌ tə maɪ maɪnd
Som tej mienky, že...
I take/hold the view that...
aɪ teɪk/həʊld ðə vjuː ðæt
Jeho mienka o nej sa zmenila.
His opinion of her has changed.
hɪz əˈpɪnjən əv hə hæz tʃeɪndʒd
Sme rovnakej/tej istej mienky.
We are of the same opinion.
wiː ɑː əv ðə seɪm əˈpɪnjən
Nemáme o nej vysokú mienku.
We have a low opinion of her.
wiː hæv ə ləʊ əˈpɪnjən əv hə
Má o sebe príliš vysokú mienku.
He thinks too highly of himself.
hɪ θɪŋks tuː ˈhaɪlɪ əv hɪmˈsεlf
Výsledky prieskumu verejnej mienky ukazujú...
The results of the (opinion) polls show...
ðə rɪˈzʌlts əv ðə (əˈpɪnjən) pəʊlz ʃəʊ