menovať

čo name sth, (do funkcie ap.) appoint, (spomenúť) mention

Nikoho nemenoval.
He gave no names.
hɪ geɪv nəʊ neɪmz
človek, ktorého nebudem menovať...
someone that will remain nameless...
ˈsʌmˌwʌn ðæt wɪl rɪˈmeɪn ˈneɪmlɪs
vyššie menovaný...
the above mentioned ...
ðiː əˈbʌv ˈmεnʃənd