ľúto

sorry

Je mi to ľúto.
I am sorry about that.
aɪ əm ˈsɒrɪ əˈbaʊt ðæt
Bolo mi ho ľúto.
I felt sorry for him.
aɪ fεlt ˈsɒrɪ fə hɪm
Je mi ľúto, že to musím povedať.
I am sorry to have to say that.
aɪ əm ˈsɒrɪ tə hæv tə seɪ ðæt
Nie je ti ľúto toľkých peňazí?
Don't you regret giving so much money away?
dəʊnt juː rɪˈgrεt gɪvɪŋ səʊ mʌtʃ ˈmʌnɪ əˈweɪ?
Nie je im ľúto peňazí.
They spare no expense.
ðeɪ spεə nəʊ ɪkˈspεns
To ti nemusí byť ľúto.
You don't have to be sorry.
juː dəʊnt hæv tə biː ˈsɒrɪ