ledva

(only) hardly, with difficulty

Ledva idem.
I can hardly walk.
aɪ kən ˈhɑːdlɪ wɔːk
Ledva stála (na nohách).
She could barely stand.
ʃɪ kʊd ˈbεəlɪ stænd
Ledva sa vlečiem. (od únavy)
I'm dead on my feet.
aɪm dεd ɒn maɪ fiːt