dnes

today, (v súčasnosti) nowadays, at present

Čo robíš dnes večer?
What are you doing tonight?
wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ təˈnaɪt?
Stretol som ju dnes ráno.
I met her this morning.
aɪ mεt hə ðɪs ˈmɔːnɪŋ
Čo je dnes za deň?
What day is it today?
wɒt deɪ ɪz ɪt təˈdeɪ?
Dnes je všetko inak.
Things are different these days/today.
θɪŋz ɑː ˈdɪfərənt ðiːz deɪz/təˈdeɪ
Dnes je mimoriadny deň.
Today is a glorious day.
təˈdeɪ ɪz ə ˈglɔːrɪəs deɪ
odo dneška... (naďalej)
from this day on...
frɒm ðɪs deɪ ɒn
práve dnes
this very day
ðɪs ˈvεrɪ deɪ